Topmenu

100 m2 extra openbaar groen

Tot voor kort werd de Haagse Valeriusstraat ontsierd door 35 boomspiegels vol zand, stenen, cement, afval en hondendrollen. Door gezamenlijke inspanning van velen heeft deze straat nu 35 boomspiegels met fleurige planten en struiken. Het aanzien van de Valeriusstraat is daardoor enorm veranderd, getuige de vele positieve reacties van bewoners en voorbijgangers.
Enthousiaste vrijwilligers, winkeliers en bedrijfseigenaren hebben – gedurende het afgelopen half jaar – maar liefst 100 m2 extra openbaar groen gerealiseerd.
Een uitgebreid verslag van hun actie is te vinden via Valeriusstraat groener!

Zeven sedum-boomspiegels

Enkele boomspiegels in de Valeriusstraat waren er zo slecht aan toe dat ‘normale’ beplanting niet mogelijk was door in de boomspiegels gestort cement. Daarom zijn er nu zeven boomspiegels beplant met ondiep wortelend sedum (vetkruid), dat normaal gebruikt wordt voor groene dakbedekking. Sedum in boomspiegels is een uniek verschijnsel in Nederlandse steden.

Elke vierkante meter telt

Den Haag, ook bekend als heetste stad van Nederland is de laatste jaren geteisterd door het gemeentelijke groenbeleid. Ondanks omvangrijk burgerlijk verzet werden en worden overal in de stad duizenden gezonde oude bomen gekapt. Ook gaat de uitbreiding van een pretpark ten koste van bos en natuur.
Het is niet verwonderlijk dat burgers hierover verontrust zijn. Willen we de Parijse klimaatdoelen bereiken, dan zal alles op alles gezet moeten worden om (vooral in steden) meer natuur te realiseren voor de bestrijding van luchtverontreiniging, uitstoot van broeikasgassen en hitte-eilanden.

Goed voorbeeld doet goed volgen

Inspirerend is Wenen, waar men al langer overtuigd is van het nut van burgerinitiatieven. Het stadsbestuur riep elke burger op: “Iedere pot met planten, ieder stukje groen levert een essentiële bijdrage als een kleine airco-eenheid.”

Hoe klein het initiatief in de Valeriusstraat ook is in relatie tot klimaatproblemen, het toont aan dat burgers niet machteloos zijn en zelf natuur kunnen creëren.
In één straat is extra oppervlak van twee stadstuinen gecreëerd.

Participanten

De realisatie van deze tuinen werd mogelijk door:

  • Een tiental vrijwilligers uit Duinoord en omstreken (initiatief en aanleg)
  • 25 winkeliers en bedrijfseigenaren (onderhoud)
  • Werkgroep Groen Duinoord (meedenken en ondersteuning)
  • Dutch Greenroof (sedum)
  • Groenbeheer Scheveningen (planten en grond voor de eerste boomspiegels)
  • Fonds 1818 (subsidie)

Meer informatie

Hanneke van Veen & Rob van Eeden

info@meergroenzelfdoen.nl

www.meergroenzelfdoen.nl

hitte-eilanden.nl

Trackbacks/Pingbacks

  1. Meer groen ?? Zelf doen !!! | Groen in de Wijk - 18 november 2017

    […] stad, Leefbaarheid, Opwarming Lees Verder | 100 m2 extra openbaar groen Tot voor kort werd de Haagse Valeriusstraat ontsierd door 35 boomspiegels vol zand, stenen, […]

Laat een reactie achter

Gemaakt door Social Media Succes