Topmenu

Op school

groenschoolpleinGroene en eetbare schoolpleinen

De afgelopen jaren zijn op talloze plaatsen initiatieven genomen om met strobalen, planten, zand e.d. van kale betegelde schoolpleinen kindvriendelijke groene oases te maken. Met veel meer mogelijkheden tot spelen. Deze initiatieven komen meestal tot stand met hulp van de schoolleiding, ouders en gemeenten en fondsen die hiervoor een financiële bijdrage leveren. Ook zijn er organisaties die kunnen helpen. Een Leidse school maakte een leuke video over. Ook in de Uitvinderswijk is er een initiatief bij de Toermalijn School aan de Beeklaan om een buurtmoestuin en/of groen schoolplein aan te leggen.  Meer informatie is te vinden op:

Schooltuintjes

Een eigen schooltuintje verzorgen is een bijzonder leuke manier om kinderen in contact te brengen met planten, bloemen en niet te vergeten groenten.
sterrenkers op school geteeldVroeger had ik zelf ook zo’n schooltuintje, naast de stukjes van dezelfde grootte van mijn klasgenoten. We stonden er de eerste keer een beetje beteuterd bij te kijken. Want het ging om kale stukjes grond waar geen plantje te bekennen was. Een mijnheer met een overall aan en klompen kwam uitleggen wat de bedoeling was. De eerste keer mochten we alleen luisteren naar zijn verhaal, wat opmeten (met je voeten) en tot slot de eerste letter van onze voornaam in de grond tekenen en daar tuinkers in zaaien. Daarna nog wat water geven, en weer naar huis. De tweede keer (een week later) aanschouwden we het wonder van de groene hoofdletters. Bij mij de H van Hannie (zo heette ik toen nog).

wortels op school geteeld Daarna gingen we bij elkaar naar de letters kijken en nu wisten we ook meteen welk tuintje van wie was. Handig! Later plantten we rijtjes groenten en wat bloemen. Wat was ik trots met de eerste oogst die ik naar huis mocht meenemen. Thuis vroeg ik mijn ouders of ik op het plaatsje achter de keuken een tegel mocht weghalen om daar ook tuinkers te zaaien. En zo was de basis gelegd voor mijn interesse voor tuinieren. Al zat dat ook wel een beetje in de genen met een vader die een bloemenwinkel had en tuinen aanlegde bij particulieren.

Gelukkig zijn er nog steeds veel scholen die tijd en energie steken in schooltuintjes. Zeker in de stad is dat een belangrijk iets. Waarmee je kinderen spelenderwijs van alles kunt leren over grondbewerking, zaaien, verzorgen en oogsten. En dat het niet altijd even gemakkelijk gaat, omdat er ook onkruid bestaat en vervelende weersomstandigheden zoals droogte. En niet te vergeten dat er plaagdieren bestaan zoals slakken en rupsen. Bij de schooltuintjes wordt ook vaak gebruik gemaakt van de hulp van ouders die in het voorjaar tot aan de zomer wekelijks een paar uur meehelpen. Meer over schooltuintjes op www.onzeschooltuin.nl
HvV

Gemaakt door Social Media Succes