Topmenu

Zaadbommen

zaadbommen

De derde ‘batch’ zaadbommen die we vorig jaar maakten.

De acties die we vorig jaar startten in de Uitvinderswijk begonnen met zaadbommen. We maakten er maar liefst 1.200 en verspreidden die met zo’n tien vrijwilligers in en buiten de wijk. Wat ons was opgevallen bij een zoektocht op internet, was dat er wel veel over het maken van zaadbommen te vinden is, en over het gooien ervan op verwaarloosde veldjes, maar nauwelijks iets over de resultaten. Na een half jaar (we begonnen in februari/maart 2012) was inmiddels duidelijk dat er vrij weinig opkwam. Oorzaken? Misschien niet het juiste mengel van compost, klei en zaad? Maar zeker ook de periodes van droogte die dodelijk zijn voor zaadbommen, zeker als ze net zijn uitgekomen.

Zaadbommen

Nederlandse versie van Engels boek, ook met nauwelijks resultaten van ‘bombardementen’.

Onze conclusie: steek je energie liever in het maken van tuintjes met planten. Als je iets wilt zaaien, doe het zaad dan gewoon in de grond en geef het geregeld water. Of zaai thuis of in de tuin voor totdat het minder kwetsbare plantjes zijn. De resultaten daarvan zijn veel beter.
Wil je toch meer over zaadbommen, lees: Handleiding zaadb(l)ombardement.

Ook een actie van kunstenares Nicole van der Heyden in de Rosmolenbuurt in Zaandam leek heel leuk op het moment dat de bommetjes door schoolkinderen werden gemaakt en gegooid, maar ook daar kwamen nauwelijks bloemen en planten op door de droogte.

Zaadbommen

Gemaakt door Social Media Succes