De Groene Regentes

De Groene RegentesDe Groene Regentes

Waarmee we bij de opzet van deze site hebben samengewerkt, draagt het groen in de wijk ook een warm hart toedraagt.
De Groene Regentes (dit is de link naar hun Facebookpagina, onderaan staat de link naar hun website) is een groep vrijwilligers. Die zich inzet voor groen én duurzame energie in de Uitvinderswijk. Op 21 maart 2013 presenteerden ze hun plannen voor de wijk onder grote belangstelling. Kijk verder op hun website.

De Groene Regentes en zonnepanelen

Initiatiefnemer van het project om zonnepanelen op het dak van de sporthal aan de Gaslaan 200 te realiseren. Eind mei 2015 zijn alle paneelaandelen (240) verkocht. Er is inmiddels een wachtlijst van belangstellenden. De Groene Regentes is in gesprek met de Gemeente Den Haag en de Sporthal. Over gebruik van de tweede helft van het dak. De Gemeente Den Haag heeft dit dakdeel gereserveerd voor eigen gebruik. Zij zijn nu in gesprek over diverse scenario’s. En willen graag voor de belangstellenden een dak vinden en zetten onze zoektocht door.